Տնային աշխատանք

1․ Կարդա՛ Վ. Սարոյանի «Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել մարդկանց» առակը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 •  Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս առակը: Քո կարծիքով ո՞րն է այս առակի հիմնական ասելիքը:

Այս առակը ինձ սովորեցրեց չլինել դժգոհ,անարդար,կույր:

Առակի հիմանակն ասելիքն այն է ,որ մարդը կարող է կույր լինել հոգով:Ինչն էլ բերում է կասկածամատություն:

 • Բնութագրի՛ր կույրին: Կույրն անշնորհակալ էր, դժգոհ,կասկածամիտ և փնթփնթան:
 • Նոր վերնագիր մտածի՛ր: Կույր՝ հոգով,այլ ոչ մարմնով

2. Համացանցից կամ առակների  այս բլոգից առանձնացրո՛ւ երկու առակ, որոնք կցանկանաս ներկայացնել ընկերներիդ։ Անպայման առակի խորհուրդն էլ սովորիր, որ հարց ուղղես ընկերներիդ առակը ներկայացնելուց հետո։

Ի՞նչն է ավելի լավ

Մի մարդ տեսնոլով Սոկրատեսին արմատներ ուտելիս ասաց.

-Եթե ծառայեիր մեր տիրոջը, երբեք այսպիսի վիճակի չէիր հասնի, որ արմատ ուտեիր։

-Եթե բավարարված լինեիր արմատներով, ստիպված չէիր ծառայի քո տիրոջը, — առարկեց փիլիսոփան:

Երջանկությունը

Աստված մարդուն ծեփեց կավից, և ավելացավ չօգտագործված կտոր:

-ՈՒրիշ ի՞նչ ծեփեմ քեզ համար, -հարցրեց Աստվածը:

-Երջանկություն ծեփիր ինձ համար,- խնդրեց մարդը:

Աստված ոչինչ չպատասխանեց, այլ միայն նրա ափի մեջ դրեց կավի չօգտագործված կտորը:

Ինչ է բնությունը

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների՝ մարդն օժտված է բանականությամբ և բնության բարիքնե­րը կարողանում է տնօրինել ըստ իր նպատակների։ Այդ պատճառով բնության վերաբերյալ գիտելիքնե­րը մեծ դեր ունեն մարդու կյանքում՝ առաջին հերթին բնությունը պահպանելու նպատակով: Բնությունը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների կողմից: Բնությունն ուսումնասիրող գիտությունների խումբը կոչվում է բնագիտություն:

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են:

Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ՝ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: Մարմինների ցած ընկնելու պատճառը Երկրի ձգողու­թյունն է: Քամու առաջացման պատճառներից է օդի անհավասարաչափ տաքացումը: Օդի ջերմաստի­ճանի իջնելու պատճառով ձմռանը ջուրը սառչում է: Գարնանը ձնհալը օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու հետևանք է: Այս օրինակները միաժամանակ հաստա­տում են, որ բնության երևույթները փոխադարձաբար կապված են:

Ուսումնասիրելով «Բնագի­տություն» առարկան՝ դուք պատկերացում կկազմեք բնության զանազան երևույթների և դրանց առաջաց­ման պատճառների մասին, կարևոր տեղեկություններ կստանաք Տիեզերքի, Երկրի կառուցվածքի, բուսա­կան և կենդանական աշխարհների, մթնոլորտի, ջրո­լորտի և այլնի վերաբերյալ:

Առաջադրանք

 1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։ Երկրաշարժ,ցունամի,կայծակ,
 2. Ըստ ուսումնական նյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:

կենդան-մարդ,կատու,շուն,կենդան,կանդան

անկենդան-տետր,պատ,մազակալ,ժամացույց,փադ,լույս,խողովակ

Գործնական Քերականություն

40.Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված:

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը: Ուղիղ իմատսով

Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված: փոխաբերական իմաստով

Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները: փոխաբերական իմաստով

Շատ լավ գործ եք սկսել. սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու: փոխաբերական

Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկտիրուհուն: փոխաբերական իմաստով

41.Նախորդ վարժություններում գործածված գլուխ, ծաղիկ բառերն ինչո՞վ են նմանվում:

Գլուխ և ծաղիկ բառերը նման են նրանով, որ գործածված են փոխաբերական իմաստով:

Բացատրի՛ր «բազմիմաստ» բառը:

«Բազմիմաստ» նշանակում է ,որ բառի ձևը նույն իմաստով տարբեր:

42. Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Հացթուխը համեղ հեց էր թխել:

Հովիվը կեսօրին կուշտ հաց կերավ:

Օտարականը հացի գումար էր վաստակում:

43. Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Սարից բխում էր սառնորակ ջուր:

Ապուրի ջուրը աղի էր:

Վեճից հետո դեռ երկար ջրեր կհոսեն

44.Ընդգծված բառը փոխարինի´ր տրվածներից մեկով և բացատրի´ր, թե ինչպե՞ս ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների հոտ ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում դեմքը:

Զորքը շրջապատել  էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:

Տհաճ  պատմության մեջ ընկանք:

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի  պայծառ օր բացվել։

Գործնական Քերականություն

37.Քո կարծիքով տրված  հնչյունախմբերից որո՞նք են բառեր (արտագրի´ր կամ ընդգծի´ր): Պատասխանդ պատճառաբանի´ր:

Բարդի

աղնկի

ձրաբր

հեղուկ

կնիրպա

թանձր

չաբեռալ

կանչել

39.Բացատրի´րթե գլուխ բառը ամեն մի նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերովՈ՞ր նախադասության  մեջ գլուխբառն այլ բառով չես կարողփոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց:-ուղիղ իմաստով

Սարի  գլխին ինչ-որ բան է փայլում:-կատար

Այս մարդը  գլուխ չունի:-խելք

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր:-մաս

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին:-ղեկավար

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին: -վրա

Գերանի գլխից բռնի՛ր:-ծայր

YESTER DAY

 1. Read the text.

Yesterday

Mary went to school by bus. John went to school by car. Peter went to school on foot. Mary wore a yellow dress. John wore a green shirt. Peter wore blue trousers. They all got to school at half past eight. Mary sat at the front of the class. John sat in the middle of the class. Peter sat at the back of the class. Miss Lee came into the classroom. Mary stood up. John stood up. Peter stood up. Miss Lee said, “Sit down, please.” Mary, John and Peter sat down. The class started. At ten o’clock the class was over and the children went to the garden. Mary ate an apple. John ate a cake. Peter ate an orange. At a quarter past ten they went back to the classroom. Miss Hall came in. They stood up. Then they sat down and went on with their classes. The children went home at one o’clock.

2. Ask and answer questions according to the model using the text above work in pairs.
A. How did Mary go to school?
B. Mary went to school by bus
A. What did Mary wear?
B. Mary wore a yellow dress
A.what did Mary eat?
B. Mery ate an apple

 1. Complete the sentences. Make them interrogative and give short answers.

Yesterday I wore red shirt did i red shirt

Last night I ate an apple did i eat an l last night ? yes

Last week I went to scool did i goto school last week ? i did

Yesterday morning Mr. Brown came home. Did Mr. broun come home Yesterday morning ? yes, he did

Last night John saw a film. Did John see afilm Last night. ? yes he did

Last year Mrs. Smith worked in school. Did Mis.smith work in a school no she didn t

esterday we wrote a dictation. did we write a dictation ?yes we did

Yesterday he cleaned ………………

Change the verbs in the sentences into the simple past

Usually: Yesterday:

 1. She cleans the windows. SH leaned the windows.
 2. He closes the doors. He closed the doors
 3. They answer in class. They answered in class.
 4. I cook the meals. I cooked the meals.
 5. The children play in the garden. The children played in the garden.
 6. We write letters. We wrote letters.
 7. She sings songs. she sang songs.
 8. She drinks milk. She drunk milk.
 9. He listens to the radio. He listened to the radio.

Complete the sentences using the simple past.

 1. Our friends came to our house. (come)
 2. After tea they set in the garden. (sit)
 3. We went to the cinema yesterday. (go)
 4. They had dinner at 4 o’clock. (have)
 5. The boys played in the playground. (play)
 6. We went to France last summer. (go)
 7. They washed their windows in the morning. (wash)
 8. He wrote a letter to his friend (write).

Give negative answers to the questions

 1. Did you go to school yesterday? No I didn’t`go to school yesterday .
 2. Did John have dinner at 4 o’clock? No I didn’t have dinner at 4 o`clock .
 3. Did you do your homework yesterday? No I didn’t do my homework yesterday.
 4. Did Mr. Grey sing at the concert? No he didn’t`t sing at the concert.
 5. Did she walk in the park yesterday? No she didn’t walk in the park yesterday.
 6. Did Tom and Kavin play football? No she didn’t play football.
 7. Did you get up early yesterday? No she didn’t` get up early yesterday.
 8. Did Mary clean the blackboard? No she didn’t` clean the blackboard.
 9. Did the teacher close the door? No she didn’t`close the door.

Կոմիտասը աշխարհի ծայրերում

1978 թվականի հունվարի 27-ին Փարիզի հայ համայնքը՝ Էջմիածնի կաթողիկոսարանիԵվրոպայի պատվիրակ Սերովբե արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ դիմել էր Փարիզի քաղաքապետ Ժակ Շիրակին` հայ երգահան Կոմիտասին և Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան ստեղծելու թույլտվության խնդրանքով։ Հուշարձանի կառուցման աշխատանքները երկար տարիներ ձգձգվել են` չնայած որ 1978 թվականի սեպտեմբերի 15-ին արդեն կար նամակի դրական արձագանքը։ 1997 թվականի հունվարի 17-ին, երբ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա-ը գտնվում էր Փարիզում, հուշարձանի կառուցման երկրորդ նամակն է կազմվում։
Հուշարձանի տեղադրման աշխատանքներն սկսվեցին 2001 թվականին, երբ Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչեց 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանությունը։ Հուշարձանի պաշտոնական բացումը կատարվել է 2003 թվականին։ Բացման արարողությանը ներկա են եղել ՀՀ նախագահՌոբերտ Քոչարյանը, Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը, Ֆրանսիայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանը, բազմաթիվ ֆրանսահայեր ու ֆրանսիացիներ[1][2][3]։ 2020 թվականի օգոստոսի 30-ին հուշարձանի վրա վանդալիստների կողմից ավելացվել է «սա սուտ է» (c’est faux) արտահայտությունը, որն անմիջապես հեռացվել է Փարիզի քաղաքապետարանի կողմից[4]։

Կոմիտաս ի պատմություն

1.Նա հավաքել և գրառել է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երաժշտության նմուշներ, որոնցից ավելի քան կեսը հետագայում կորել է և միայն մոտ 1200-ն է պահպանվել։
2.Թիֆլիսում և այլուր. նրա կատարումները մշտապես հիացական արձագանք են ունեցել ունկնդիրների շրջանում։

3.Հայոց ցեղասպանության ժամանակ՝ 1915 թվականի ապրիլին, շատ այլ հայ մտավորականների հետ մեկտեղ օսմանյան կառավարության կողմից Կոմիտասը ձերբակալվում է և աքսորվում՝ բանտարկյալների ճամբար։

4.2015 թվականի հունվարի 29-ին Երևանում Կոմիտասի անվան զբոսայգում տեղի ունեցավ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի բացումը, որի կառուցման որոշումը կայացվել էր 2013 թվականի մայիսի 30-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկի հիման վրա:

5.Մինչև 1919 թվականը նրան սկզբում տեղավորում են թուրքական ռազմական հոսպիտալում և ապա՝ տեղափոխում Փարիզի հոգեբուժարաններ, որտեղ էլ տառապանքների մեջ անց է կացնում իր կյանքի վերջին տարիները:

Winter

Winter is the coldest season of the year. It often snows and there is much snowing winter. Children like to ski, skate, play snowballs and make snowman. They like this season because Christmas and New Year holidays come winter.

Սպասում

1․ Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը պատմի՛ր: Ի՞նչ իմացար Կոմիտասի մասին պատմվածքը կարդալուց հետո։

2․ Գրի՛ր վարժությունները։

33.Մի բառով գրի´ր:

ա) Առարկա, որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում է որևէ բան: Դա նաև բեմն է բաժանում հանդիսասրահից: վարգույր

բ) Միջատ, որ երկու թև ունի ու բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով:մոծակ

գ) Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով: վարսավիր

դ) Պղնձյա առարկա, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար: զանգակ

34.Գրավոր պատմի՛ր, թե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք-առարկա ,որն իր մեջ կրում է գրավոր տեղեկատվություն

դիմակ-առարկա ,որը ծածկում է դեմքը այլ պատկերով

դերասան-մարդ ,ով դերեր է շաղում

ընկույզ-ընկուզենու պտուղը

ժպիտ – ուրախությունից առաջացած դիմախաղ

երեխա- մարդու ձագը

35.Ի՞նչ է նշանակում՝

հեռախոս-առարկա ,որով տեղեկություն ենք ստանում, կատարում ենք տեսա և լսա զանգեր

դպրոցական-դպրոցի հատ կապ ունեցող մեկը , կամ ինչվոր բան

ձայնագրիչ-ինչ -որ մի բան ձայնագրելու սարք

ականջ-լսողության օրգան

աղմուկ-չկարգավորված բարձր ձայն

Սպասում

1.Օձիքը-վերնաշապիկի վերևի մաս

խոթեց-խցկել

վնգնստալ-ոռնալ

գոցել-փակել

ոտնաման-կոշիկ

2.Կոմիտասը բարեխեղճ և կարեկցող անձնավորություն էր:Նա համբերատար էր և նազնիվ:ՈՒ րիշի ցավից անտարբեր չէր և ամեն բան իր հոգուն մոտ էր ընդունում:Նա ուզում էր օգնել և օգտակար լինել այն մարդկանձ ովքեր կարիքի մեջ էին:

3.շուրջբոլոր-շրջապատներ ,շրջակայքը

անմիջնորդ -անբարեխոս,առանցմիջնարդ

հանգարտ-խաղաղ,անդորի

ծածուկ-գաղտնի, թաքուն

գոցել-փակել,ծածկել

4.գլուխ տալ-խոնարվել, բարեվել

գլուղ ջարդել-մտածել,փորձել որևէ լուծում ստանալ

գլուխ դնել-որևէ մեկի հետ զուր վիճել

գլուխ տանել-շատախոսել

գլուխ հանել-մի բանից հասկանալ